മുംബൈയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറിൽ നിന്ന്.അതിന്റെ ചുമതലക്കാരി ശ്രീമതി വെബ്ബെറുമായി ഒരു അനൗപചാരിക ചർച്ച. പരിപാടി ഇന്ന് വൈകിട്ട് അവസാനിക്കും. സാരംഗിന് നല്ല സ്വീകരണമായിരുന്നു.

Image may contain: 2 people, people standing and indoor